Sistem šlic kanala za odvodnjavanje

ACO Qmax® je jedinstven sistem koji obezbeđuje optimalno odvodnjavanje površinskih voda za široki spektar infrastrukturnih, industrijskih i javnih objekata. Dizajniran je kao sistem visokih hidrauličkih kapaciteta koji zadovoljava sve klase opterećenja, a pri tom je lagan i kompaktan, kako bi ispunio zahteve za brzom i ekonomičnom ugradnjom. Kao priznanje za svoj invativni dizajn, ACO Qmax® je dobio mnoga priznanja i nagrade.        

ACO ED Qmax case

Saznajte više

¡  Efekat "betonske grede"
¡  Klase opterećenja

Specifičan dizajn ACO Qmax® sistema omogućava njegovu primenu u svakom modernom rešenju površinskog odvodnjavanja. Kod ugradnje u parking površine, distributivne centre, auto puteve i aerodromske piste, uobičajeni sistemi tačkastog i pojedini sistemi linijskog odvodnjavanja mogu biti neprimenljivi za određena hidraulička opterećenja ili ekonomski neprihvatljivi.

Specifičan dizajn ACO Qmax® sistema omogućava njegovu primenu u svakom modernom rešenju površinskog odvodnjavanja. Kod ugradnje u parking površine, distributivne centre, auto puteve i aerodromske piste, uobičajeni sistemi tačkastog i pojedini sistemi linijskog odvodnjavanja mogu biti neprimenljivi za određena hidraulička opterećenja ili ekonomski neprihvatljivi.

ACO Qmax® sistem se proizvodi od polietilena srednje gustine (MDPE), što omogućava lako rukovanje i ugradnju.

Nekoliko vrsta šlic ulivnog ruba omogućava prilagođavanje kanala različitim poljima primene, kao i primenu u uslovima agresivne spoljašnje sredine.

Područja primene:

 • Pešačke zone
 • Parking prostori
 • Tržni centri
 • Distributivni i logistički centri
 • Auto putevi
 • Luke i pristaništa
 • Aerodromi

Karakteristike proizvoda:

 • Pet veličina kanala za optimalne mogućnosti projektovanja
 • Tri varijante šlic ulivnog ruba za različita polja primene
 • Klase opterećenja do F900
 • Patentiran efekat “betonske grede” dozvoljava kontinuiran prolazak betona ispod ulivnog ruba, ojačavajući konstrukciju kolovozne ploče
 • Integrisana zaptivka u kanalu omogućava brz i vodonepropustan spoj
 • Reviziona opkna omogućavaju lako održavanje i čišćenje kanala, kao i spajanje u sva šetiri pravca, vezu sa ulivnim / izlivnim cevima i taložnik za mulj
 • Elementi kanala su dužine 2m, što omogućava brzu i jednostavnu ugradnju
 • Materijal od koga su proizvedeni kanali je u skladu sa zahtevima zaštite životne sredine i ekologije

 

ACO Qmax® dodatni elementi sistema

ACO Qmax® reviziono okno
ACO Qmax® element za vezu kanala ovalnog preseka sa revizionim oknom
ACO Qmax® prelazni element između ovalnih preseka kanala
ACO Qmax® čeoni poklopac za zatvaranje ovalnih preseka kanala
ACO Qmax ® multifunkcionalan čeoni poklopac za kružne preseke kanala