Oblik preseka kanala ima odlučujući uticaj na hidrauličku efikasnost kanala za odvodnjavanje. U kombinaciji sa glatkim unutrašnjim površinama ACO polimerbetona, novi V-presek daje odlične rezultate. Ako se poslmatraju kišne padavine u poslednjih nekoliko decenija, može se utvrditi da oko 85% kiša protiče sa nižim intenzitetom.

Kako bi se ispravno reagovalo na ovakav razvoj, osmišljen je V – presek. Donji, uži deo preseka već kod manjih količina vode omogućava značajno veće brzine protoka, pa time optimizuje i efekat samočišćenja. Upravo taj efekat samočišćenja veom je bitan kod male količine padavina, dok se kod jačih kiša koristi pun presek kanala. Ovaj prilagođeni princip odvoda sa takozvanim “jajastim profilom” pokazao se dobrim već decenijama u tehnici odvodnjavanja kanalizacionih voda.

Ovi profili upravo kod male količine vode imaju višu liniju isponjenosti, a time i veću brzinu protoka uz isti presek.