Sistem kanala sa rešetkom

ACO DRAIN® Multiline® generacija kanala za odvodnjavanje postavlja nove standarde u oblasti projektovanja, izvođenja i efikasnosti linijskih sistema odvodnjavanja. Sa dugogodišnjim iskustvom i prisutnošću na najrazličitijim projektima, uvođenjem kanala za odvodnjavanje nove generacije, postigli smo napredak u svim područjima primene.

Sistem linijskih kanala za odvodnjavanje, proizvedenih od polimer betona, u skladu sa SRPS EN 1433, za klase opterećenja A15 – E600 KN, u širinama svetlog otvora 100, 150, 200, 300, 400 i 500 mm, sa zaštitnim rubom od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika. Pet klasa opterećenja, šest svetlih širina, tri materijala zaštitnog ruba, predstavljaju prednost za široko polje primene.

Sistemska rešenja ACO Multiline® imaju širok izbor najrazličitijih pokrivnih rešetki koje odgovaraju gotovo svim arhitektonskim zahtevima estetike, funkcionalnosti i nosivosti. Rešetke se mogu kombinovati nezavisno od tela kanala i zadovoljavaju sve klase opterećenja A15-E600.

¡ V oblik poprečnog preseka kanala znatno poboljšava kapacitet odvodnjavanja i povećava efekat samočišćenja dna kanala

¡ Nova struktura bočnih zidova kanala i inteligentna kombinacija materijala značajno povećavaju stabilnost i nosivost tela

¡ Primenom ovih inovacija omogućava se jedostavnija ugradnja uz izrazito velike klase opterećenja

¡ Multifunkcionalan sistem omogućava ugradnju kanala u svim područjima primene

 

¡  ACO polimer beton je izuzetno gladak i vodonepropustan material, koji uz zaptivanje spojeva kanala                 elastičnom masom, omogućava vodonepropusnost čitave linije kanala
¡  Potpuna nepropusnost kanala do samog vrha zaštitnog ruba
¡  Pomoću nove integrisane dvostruke zaptivke osigurava se nepropustan spoj na osnovnu kanalizaciju
¡  ACO polimer beton ne upija vodu i otporan je na so, mraz i naftne derivate

Drainlock sistem zaključavanja rešetke bez šrafljenja
Ojačana rebra na bočnim stranama doprinose stabilnosti
Vodonepropusnost do vrha zaštitnog ruba
ACO Multiline® sabirno okno sa horizontalnim odvodom
ACO Multiline® čeoni poklopac sa horizontalnim odvodom
ACO Multiline® – vertikalni odvod

 

 

 

 

 

  • Ugradne visine 6.0, 8.0, 10.0 i 13.0 cm 
  • Za garaže, platoe, ravne krovove, terase

Sistem linijskih rešetki ACO Multiline® obuhvata rešetke različitog dizajna koje odgovaraju svim  arhitektonskim, estetskim, funkcionalnim i zahtevima nosivosti.

Pokrivne rešetke se mogu kombinovati nezavisno od tela kanala. Dostupne su u četiri varijante materijala: liveno gvožđe, pocinkovani čelik, nerđajući čelik i plastika.

ACO Multiline® pokrivne rešetke - brošura