ACO KerbDrain® je novi sistem koji u jednom telu sublimira ivičnjak i kanal za odvodnjavanje, kako bi se što optimalnije moglo planirati odvodnjavanje sa ivičnih površina, parkinga, kružnih tokova, itd. Zahvaljujući materijalu polimer betonu, ACO KerbDrain® poseduje odlična svojstva otpornosti na koroziju, smrzavanje i hemikalije , što ga čini primenljivim i na najzahtevnijim mestima.

ACO ED KerbDrain

Saznajte više

ACO KerbDrain® predstavlja jednostavan i veoma efikasan sistem odvodnjavanja gradskih sredina, naročito kružnih tokova, autobuskih stanica i saobraćajnica sa pešačkim prelazima.

Sistem se sastoji od prefabrikovanih elemenata koji omogućavaju jednostavno izvođenje odvodnjavanja kružnog toka, nezavisno od veličine radijusa. Radijus je moguće izvesti i kao spoljašnji i kao unutrašnji ivičnjak, zavisno do nagiba kolovoza.

ACO KerbDrain® sistem sadrži revizione elemente koji omogućavaju čišćenje i održavanje kanala, kao i sabirno okno kao vezu na kišnu kanalizaciju. 

Takođe, sistem  ACO KerbDrain®  je maksimalno prilagođen autobuskim stajalištima i pešačkim prelazima, jer sadrži zakošene elemente koji omogućavaju neometani prelazak pešaka i invalidskih kolica.

Karakteristike proizvoda:

Sigurno i brzo odvodnjavanje sa puteva zahvaljujući bočnim otvorimapoprečnog preseka 147 cm2/m

Monolitni način spajanja elemenata bez naknadnog bušenja

Klase opterećenja do D400

Višestruka primena zahvaljujući modularnom sistemu: radijalno polaganje, sabrina okna, revizije, arhitektonske barijere

Područja primene:

  • Prilazni putevi
  • Parking prostori
  • Gradske saobraćajnice
  • Kružne raskrsnice
  • Autobuske stanice

 

ACO KerbDrain®  dodatni elementi sistema

ACO KerbDrain® zakošeni elementi za pešačke prelaze
ACO KerbDrain® sabirno okno
ACO KerbDrain® revizioni element