ACO ShowerStep® 

ACO ShowerStep®za elegantan prelaz između tuš kabine i ostatka prostora u kupatilu.  

Profilisani element od nerđajučeg čelika koji značajno olakšava ugradnju pločica i estetski prelaz između dva različita nivoa u kupatilu. ACO ShowerStep® krajnjem korisni obezbeđuje dugoročno rešenje sa jednostavnim održavanjem.      

Prednosti

 • Tri različite visine (10, 12.5 i 15 mm) za različite debljine pločica
 • Dve raspoložive dužine (990 i 1490mm)
 • Jednostavan za ugradnju
 • Profil je širine 12 mm tako da omogućava postavljanje staklenih pregrada na samom profilu
 • Rešava problematiku prelaza između dva nivoa keramike i tranzicije prostora
 • Ugrađen pad u profilu

 

Materijal

 • Nerđajući čelik (kvalitet AISI 304)

 

Obrada površina

 • Četkana površina za proizvodni program ACO ShowerDrain® S i C-line
 • Elektropolirana površina za proizvodni program ACO ShowerDrain® E-line

 

 


 • Naneti sloj lepka na košuljicu i na donji deo profila ACO postaviti donu stranu profila ACO ShowerStep®

 • Ugraditi ACO ShowerStep® profil na još nestegnut lepak za pločice, poravnati i naneti lepak i na gornju stranu profila.

 • Postaviti pločice

 • Gornja ivica se poravna sa keramičkim pločicama

 • U prostoru pored keramičkih pločica i profila obezbediti zazor od 1 – 1,5 mm koji naknadno treba zapuniti sa trajno elastičnom zaptivkom