ACO StormBrixx je jedinstven i inovativan podzemni modularni sastav od plastike koji se koristi za upravljanje atmosferskim vodama (prikupljanje, zadržavanje i spuštanje u kontrolisanom vremenskom periodu). StormBrixx se može koristiti sam ili kao deo ACO sistemskog lanca upravljanja površinskim vodama.

Zašto ACO Stormbrixx?

Zbog klimatskih promena u našem okruženju, hitno je neophodna zamena za već decenijama primenjivane sisteme i uobičajeni način razmišljanja, projektovanja, izgradnje i održavanja sistema odvodnjavanja.

Norma EN N752 : "Sistemi za odvodnjavanje i kanalizacijski sistemi  izvan objekata daju nam nova načela prema kojima je potrebno izgraditi moderni sistem odvodnjavanja".

Jedna od najvećih promena koju je donela norma EN 752, je zahtev za decentraliziranu obradu atmosferskih  voda na mestu nastanka, počevši od najpoželjnijih:

 • odvodnje u podzemne vode
 • odvodnje u prirodni prijemnik (npr. vodotok)
 • odvodnje na kanalizacioni sistem

 

 

ACO StormBrixx sistem

Definicija sistema za infiltraciju

Infiltracija ima za cilj da vodu prikupljenu u toku nekog olujnog događaja polako upusti u porozne slojeve tla. Taj proces podrazumeva taloženje, biorazgradnju i prečišćavanje vode.

 

 

Prednosti:

 •  Visoka strukturna čvrstoća

Osnovni elementi sistema su  dimenzija 1200 x 600 x 342 mm, koji se na licu mesta sastavljaju u jedno veliko upojno ili retenziono polje.

Zbog specifičnog načina slaganja unakrsno poslagani osnovni elementi pružaju dugoročnu visoku strukturnu snagu i stabilnost sistema.

 

Primena:

 • Infiltracija
 • Retenzija
 • Kontrolisano ispuštanje
 • Nosivost

ACO StormBrixx je atestiran od strane nezavisnih akreditovanih institucija za kontrolu kvalitete kako bi se proverila mehanička svojstva pojedinih elemenata, kao što su statičko opterećenje i zamor materijala.

ACO Strombrixx je pogodan za ugradnju u zelene pešačke površine, kao i ispod putnih površina.

 

 • Pristup i održavanje

Otvorena struktura omogućava slobodan prolaz između stubova, lakše daljinsko upravljanje kamere za inspekciju kanalizacije i upravljanje glavom za čišćenje pod visokim pritiskom.

Instalacija integrisanih blokova kontrole u sistemu, omogućava stalni i neograničeni pristup za održavanje celog sistema infiltracije kroz njen ukupan vek trajanja.

 • Upravljanje talogom

ACO StormBrixx omogućuje zasebne komore za upravljanje talogom unutar sistema, bez kojeg je gotovo nemoguće efikasno održavanje sistema (uklanjanje mulja).

 

Definicija sistema za retenziju

Retenzija ima za cilj smanjenje vršnog proticaja, tako što se voda prikupljena za vreme olujnog događaja ispušta polako i kontrolisano u toku dužeg vremenskog perioda.

 

 • Bočni paneli izrađeni od recikliranog polipropilena, daju bočnu potporu rezervoaru u odnosu na okolno tlo.
 • Konstrukcija od recikliranog polipropilena obezbeđuje čvrstu strukturu, visoko otpornu na koroziju
 • Lagani elementi sistema omogućavaju laku manipulaciju i brzu instalaciju
 • 95% korisne zapremine
Spojni elementi olakšavaju spajanje i poravnavanje elemenata rezervoara kada je u pitanju jedan ili više nivoa ACO StormBrixx sistema.
Elementi ćelija rezervoara mogu biti presečeni na pola kako bi se prilagodili konfiguraciji rezervoara
Gornji pokrivni paneli izrađeni od recikliranog polipropilena, dodaju se na gornji površinski sloj sistema kako bi osigurali čvrst vertikalni oslonac za materijal koji pokriva rezervoar.
Inspekcioni otvor prečnika 225 mm, omogućava pristup CCTV kamerama i opremi za čišćenje pod pritiskom, sa površine, različitim zonama i nivoima rezervoara.
Elementi sistema se uklapaju jedan u drugi vezom na preklop, formirajući osnovnu jedinicu rezervoara
Bočni zidovi rezervoara obezbeđuju dodatnu bočnu podršku i formiraju unutrašnji taložnik za pesak i krupni otpad
Otvori na panelima obezbeđuju maksimalnu ispunjenost

           Pristupni kanal omogućava čistu putanju za inspekcione kamere

           i čišćenje pod pritiskom