ACO polimerbeton

 

Poseban sastav materijala i najmodernija tehnologija proizvodnje, ACO polimerbetonu daju izvrsne osobine:

 

Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2

Otpornost na pritisak: > 90 N/mm2 

Modul elastičnosti: oko 25 kN/mm2

Gustina: 2,1 – 2,3 g/cm3

Dubina prodora vode: 0 mm

Otpornost na delovanje hemikalija: visoka 

Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm

ACO elementi od polimerbetona imaju veću čvrstoću i manju težinu u odnosu na druge betonske proizvode. Mala težina gotovih proizvoda pojednostavljuje rukovanje i ugradnju i samim tim smanjuje troškove.

 

ACO polimerbeton je vodonepropustan, gladak, pa stoga i otporan na smrzavanje i dejstvo soli.

Takođe, polimerbeton je i bez dodatnih zaštita otporan na dejstvo agresivnih supstanci, pa se može bezbedno koristiti u ekstremnim uslovima.

Ekološki prihvatljiv zbog mogućnosti recikliranja: ACO polimerbeton doprinosi smanjenju nastanka otpada jer se može ponovo prerađivati.

 

Slede informacije o otpornosti ACO polimerbetona: