ACO svetlosna okna omogućavaju potpuno novi koncept u uređenju podrumskih prostorija. Zahvaljujući svojoj strukturi, beloj boji i priključku za vezivanje odvodne cevi, ovi proizvode pružaju podrumskim prostorijama sigurnost, dovoljnu količinu svetlosti i lako održavanje. Različite varijante pokrivnih rešetki omogućavaju prelazak pešaka ili vozila preko svetlosnog okna.

  Ugradnja svetlosnog okna

    Set za montažu

 

Karakteristike proizvoda:

  • Visoka refleksija svetlosti u unutrašnji prostor
  • Naknadno povišenje visine uz pomoć elemenata za nadvišenje
  • Odvođenje padavina putem sifonskog odvoda sa hvatačem lišća
  • Visoka otpornost i strukturna stabilnost elemenata
  • Montaža na hidroizolaciju, toplotnu izolaciju i pri visokom nivou podzemnih voda

     Element za nadvišenje