Kako bismo približili ACO proizvode što širem krugu korisnika, objavljujemo već tradicionalno stručne reportaže, PR tekstove i reklame, u nekoliko stručnih časopisa za spoljašnje i unutrašnje uređenje, infrastrukturu i tehnologiju voda. Na ovaj način, projektanti, izvođači radova, investitori, ali i privatna lica, mogu se bolje upoznati sa karakteristikama ACO proizvoda i podrškom koju mogu dobiti pri njihovoj implementaciji, ugradnji i korišćenju.

 

 

Časopis "Brava Casa" Mart 2009
Časopis "Brava Casa" April 2012
Časopis "Brava Casa" Februar 2015
Časopis "Podovi" Jul 2014
Časopis "VODE" Mart 2013
Knjiga "O VODAMA" Februar 2013
Časopis "Podovi" Mart 2015
Časopis "Podovi" April 2012
Časopis "Put Plus" 2015, 16. izdanje